top of page

Klett pieeja

Klett pieeja mācību līdzekļu izstrādei ir vienojošais elements Klett uzņēmumiem dažādās valstīs, saturs un materiāli ir izstrādāti katrā valstī lokāli, pielāgoti attiecīgās valsts izglītības saturam, tos veido katrs valsts autori un skolotāji.

Datos balstīti lēmumi

Katra jauna izdevuma izstrāde ir balstīta pētījumos ar skolotājiem un skolēniem.

Klett Teacher web.jpg

Jauktā tipa mācīšanās

Lietojot gan drukātos, gan digitālos materiālus dažādās kombinācijās. 
Lietošanas kombinācijas tiek pielāgotas skolotāju un skolēnu prasmju līmeņiem un mācību mērķiem.

Klett Classroom web.jpg

Iekļaujošie elementi

Gan drukātajos, gan digitālajos materiālos dažādām speciālām vajadzībām (krāsas, struktūra, teksta sarežģītība, fonti utt.).

Klett Materials 2 web.jpg

Starptautiskā pieredze

Darbojoties 23 valstīs, esam apkopojuši zināšanas par lietām, kas rada vērtību izglītībai.

Klett Books web.jpg

Laika ietaupīšana

Skolotāja ikdienā ir viens no galvenajiem mūsu darbības motivatoriem.

Klett watch web.jpg

Skolotāji ir mūsu materiālu līdzautori

Viņi tiek iesaistīti mācību līdzekļu izstrādes procesā, radot motivētus, iesaistītus gala lietotājus, kuri rada pievienoto vērtību izglītībai kopumā.

Klett Teacher in Class.jpg
Klett Teacher 3 web.jpg

Klett atbalsts skolotājiem

  • Drukātie mācību komplekti skolēniem

  • Pārbaudes darbu veidošanas rīks

  • Apmācības

  • Iespēja pielāgot mācību materiālus bērniem ar speciālajām vajadzībām

  • Materiāli talantīgiem bērniem

  • Digitālā platforma​

  • Stundu plāni

  • Prezentācijas mācību stundām

  • Uzdevumu krātuve darba lapu veidošanai

  • Līmeņu dažādošanas iespējas mācību materiāliem

bottom of page